Afståelsesret – hvad betyder det for dig som udlejer?

Det følger af erhvervslejelovens §55, at man, medmindre andet er aftalt som udgangspunkt har ret til at afstå sit lejemål til en anden lejer inden for samme branche. Afståelse forstået sådan, at en ny lejer kan erstatte den oprindelige lejer og overtage den oprindelige lejekontrakt på uændrede vilkår.

Som udlejer kan man modsætte sig denne afståelsesret, såfremt man har vægtige grunde herfor. Vægtige grunde kan skyldes den indtrædende lejers økonomiske situation og manglende branchekendskab.

I en nyere sag fra Østre Landsret tages der stilling til, hvilke krav der fra udlejers side kan stilles til lejer, når der i en lejekontrakt er anført, at ”Lejemålet overtages med afståelsesret”. Afgørelsen vedrørte et bageri, hvor den indtrædende lejer var et nystiftet anpartsselskab med en registreret kapital på 50.000 kr.

Landsretten fandt, selvom der i lejekontrakten ikke var stillet specifikke krav til lejer, at udlejer kunne gøre indsigelse mod denne afståelsesret, idet udlejer var berettiget til at stille visse krav, og at den indtrædende lejer ikke opfyldte disse.

Landsretten lagde vægt på to forhold i afgørelsen om ret til afståelse. Første forhold i afgørelsen var, at udlejer har ret til at gøre indsigelse mod en afståelse, såfremt udlejer har vægtige grunde herfor. Derudover lagde Landsretten vægt på, at indtrædende lejers økonomiske forhold må tages med i betragtningen, set i lyset af de økonomiske forpligtelser i forbindelse med lejemålet.

Parterne i et lejeforhold kan frit aftale sig ud af afståelsesretten, og de forhold som der stilles til en eventuel indtrædende lejer.

Denne afgørelse belyser, at det fra udlejers side er essentielt ved kontraktindgåelse at tage stilling til afståelsesretten, og i givet fald stille nogle specifikke krav for indtrædende lejer, for eksempel med krav for egenkapital og soliditetsgrad.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *