BOLIG

Lad os hjælpe dig med køb af din drømmebolig

Vigtigt at få gennemgået købsaftalen

Er der urimelige vilkår i købsaftalen og afspejler den i øvrigt hvad der er aftalt. Er der tinglyst særlige byrdefulde servitutter på ejendommen eller andre forhold der kan begrænse din ret som ny ejer af ejendommen.

Det er vigtigt at få afklaret om der er nedgravede olietanke, jordforurening, forhold omkring evt. ejerforeningen, andelsboligforeningen eller grundejerforening, tilstandsrapporten, energimærke, ejerskifteforsikring m.m.

En købsaftale er kan være omfattende, da den typisk indeholder både bilag og diverse dokumenter. Derfor kan en købsaftale virke uoverskuelig for en boligkøber uden nogen form for juridisk erfaring. Vi står klar til at gennemgå din købsaftale, så du som køber får det fulde overblik over din købsaftales indhold og vilkår.

Vi sørger for, at handelsvilkårene er anført som aftalt i købsaftalen samtidig med, at vi gennemgår alle dokumenter vedrørende boligkøbet.  Vi sikrer dig en grundig gennemgang af købsaftalen, og vi sørger for, at du kan føle dig tryg hele vejen igennem dit boligkøb.

Husk at med et advokatforbehold indsat i købsaftalen, så har vi mulighed for at få dig ud af handlen uden omkostninger for dig.

Vores rådgivning dækker bl.a. over

Vi sikrer handelsvilkårene i købsaftalen

Vi gennemgår de fremsendte dokumenter til købsaftalen

Vi afholder et fysisk møde med dig på vores kontor alternativt et telefonmøde hvis det passer dig bedre

Vi udarbejder vores godkendelsesskrivelse til ejendomsmægler om evt. forbehold

Vi sørger for, at handlen bliver godkendt og forbehold opfyldt

Vi sørger for berigtigelsen af handlen, dvs. skøde og refusionsopgørelsen

Vi afslutter sagen og sender dig alle relevante dokumenter i en elektronisk købermappe.

Vi er klar på at hjælpe dig der gerne vil bygge nyt

Vi har stor erfaring med rådgivning til nybyggere, herunder køb af byggegrund og rådgivning vedr. indgåelse af entreprisekontrakt.

Vi tilbyder en samlet pakke, hvor vores rådgivning dækker over både køb af byggegrund og gennemgang af entreprisekontrakt.

Vores rådgivning dækker over følgende ydelser:

Gennemgang af købsaftale/entreprisekontrakt

Gennemgang af alle dokumenter/bilag

Deltagelse i fysisk møde eller telefonmøde hvis det passer bedre

Al dialog med ejendomsmægler, entreprenør, sælger og købers bank

Hvorfor er det en god ide at få udarbejdet en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst fastlægger rettigheder og pligter vedrørende dig og din samlevers fælles ejerskab af en ejendom.

Det fremgår af aftalen hvad der skal ske, hvis samejet skal ophøre – eksempelvis hvis I går fra hinanden. Det er især ugifte samlevende, der har købt en bolig sammen, der kan have glæde af en samejekontrakt, men det kan f.eks. også være søskende eller venner, der er gået sammen om at købe et sommerhus.

En samejeoverenskomst fastslægger hvordan man skal forholde sig hvis en part vil sælge sin andel, eller hvordan udgifter og indtægter skal fordeles mellem ejerne. En samejekontrakt indeholder ofte regler for:

– Fordeling af udgifter mellem ejerne
– Indbyrdes muligheder for at købe hinanden ud
– Opsigelsesfrist
– Hvem der skal have boligen, hvis I ikke længere ønsker at benytte den sammen
– Hvordan udgifterne ved et salg skal fordeles (f.eks. udgifter til ejendomsmægler og tilstandsrapport)
– Hvordan et eventuelt økonomisk mellemværende efter et salg skal fordeles (især relevant hvis ikke parterne har bidraget ligeligt til boligen)
– Rettigheder i tilfælde at en ejers død.

Ugifte samlevende

Det er især hos ugifte samlevende, at en samejeoverenskomst er relevant, hvis de køber en fælles bolig sammen. Ved ægtepar findes regler i lovgivningen, som regulerer retsstillingen, men de samme regler findes ikke for ugifte samlevende, hvorefter beslutninger i et sameje skal træffes i enighed. Dette kan ofte medføre problemer, hvis samlivet allerede er ophørt. Ugifte samlevende har heller ikke den samme beskyttelse som ægtepar, hvis den ene part dør.

Det giver derfor god mening at få udarbejdet en samejeoverenskomst.

Hvad kan følgerne være, hvis man ikke har en  samejeoverenskomst?

Uden samejeoverenskomst kan konsekvensen være, hvis man ikke kan nå til enighed, at sagen skal i retten, hvilket kan blive en dyr, tidskrævende og opslidende affære. Hvis et hus skal sælges, kræves der nemlig underskrift fra alle ejerne. Hvis der ikke kan opnås enighed om at sælge ejendommen, eller holder en ejer ligefrem op med at betale, kan långiveren kræve betaling fra en anden ejer, da man i næsten alle tilfælde hæfter solidarisk – dvs. at man hæfter for hele gælden i forhold til långiver, selvom man kun ejer halvdelen af ejendommen.

Tinglysning og gyldighed

Det er muligt at tinglyse samejekontrakten i tingbogen. Dette ændrer dog ikke på aftalens gyldighed, men det bliver muligt for omverdenen at se, at der foreligger en samejeoverenskomst på ejendommen. Det er ikke et krav, at der medvirker en advokat, når samejekontrakten skal udarbejdes, men det anbefales, da en advokat har den nødvendige baggrund for at udarbejde en aftale, der tager højde for flest mulige situationer, som kan opstå i fremtiden.

HVAD ER ET SKØDE?

Et skøde er den tinglysningsmæssige del af en bolighandel. Tinglysning af et skøde sikrer dig som ejer af en ejendom.

Efter digitaliseringen af tinglysningssystemet findes der ikke egentlige papirskøder der stemples af Tinglysningsretten. Selve tinglysningen foregår online i det digitale tinglysningssystem med NemID.

I forbindelse med tinglysning af et skøde skal der betales afgift til staten. dette beløb udgør et fast beløb på DKK 1.660,00 i fast afgift og 0,6% af af købesummen eller den offentlige vurdering.

Kontakt os hvis du har brug for bistand i forbindelse med tinglysning af et skøde.

Hvis du har fundet en køber – så klarer vi alt papirarbejdet

Som din boligadvokat i fm. et selvsalg er det vores opgave at sikre dig juridisk. Vi hjælper med alle aspekterne i din proces, hvilket bl.a. indbefatter at vi:

Udarbejder købsaftalen, så du kan være sikker på, at den lever op til diverse krav og regler

Sørger for at indhente diverse nødvendige dokumenter vedrørende din bolig, som du ikke selv er i besiddelse af

Rådgiver og informerer dig om din loyale oplysningspligt som sælger

Rådgiver dig om eventuelle mangler

Rådgiver og sikrer dig det bedst mulige sælgeransvar (begrænsning heri)

Varetager alt vedrørende sagsbehandlingen – lige fra udarbejdelse af købsaftalen til pengene står på din konto

Følger op i forhold til købers tidsfrister, så købesummen frigives uden forsinkelse