Ferielukket uge 29 og 30

Vi holder ferielukket i uge 29 og 30. Rigtig god sommer til alle herfra kontoret.

Elev som juridisk sagsbehandler

Du er da vores nye Trainee, er du ik’?

Læser du jura. Så har vi det mest perfekte job til dig. Vi er et mindre advokatkontor i Odense der virkelig har brug for en ny sjov, initiativrig og ansvarsbevidst kollega.

Når vi ikke spiller bordfoldbold og læser tykke lovbøger, så rådgiver vi dedikeret om fast ejendom, selskabsret, familieret og retssager.

Vi rådgiver ofte i krydsfeltet mellem erhvervs- og privatretten, så den ene dag rådgiver vi om oprettelse af testamente og den anden dag bistår vi med omstrukturering af en virksomhed, eller køb af en fast ejendom. 

I et forsøg på at give lidt tilbage til samfundet, har vi derudover altid en håndfuld pro bono sager i gang, hvor vi hjælper udsatte mennesker som har haft lidt rigeligt modstand i livet.

Vi tror på åbenhed, grundighed og en stærk menneskelighed, som helt afgørende værdier for vores eksistensberettigelse som advokatkontor.

Det er netop dig vi vil ha’

Du læser jura på bacheloren. Du er sjov, initiativrig og ansvarsbevidst og ikke bange for at bevæge dig ud på dybt vand.

Du stræber efter at være fagligt dygtig, du har sans for detaljen, men prioriterer samtidig at have det sjovt.

Hvad får jeg ud af det ud over løn?

Ud over et stærkt fællesskab og masser af personlig, såvel som faglig sparring, så får du indsigt i livet på et ungt og moderne advokatkontor.

Du kommer til at lære at tænke i processer, koble juraen sammen med virkelighedens problemstillinger og forhåbentlig mestre evnen til at ”skære en sag til”.

Måske er din stilling vejen til en ansættelse som advokatfuldmægtig eller et springbræt videre ud i livet.

Hvad skal jeg lave?

Dine arbejdsopgaver vil på længere sigt afspejle dit engagement og mod/evne til at gribe de bolde vi kaster til dig. Til at starte med skal du hjælpe med at oprette sager, udarbejde notater, forberede juridiske dokumenter, informationssøgningsopgaver samt udføre en række praktiske opgaver.

Din arbejdstid vil være ca. 10-15 timer om ugen fordelt på to til tre dage.

Jeg er klar på at søge jobbet!

Så send en kort og uformel ansøgning med CV og karakterudskrift til info@qlaw.dk. Hvis du er i tvivl om hvad vi kan finde på at bruge din ansøgning til, så kig nærmere på vores persondatapolitik på vores hjemmeside.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning – ansøgningsfrist den 31. maj 2019.

Afståelsesret – hvad betyder det for dig som udlejer?

Det følger af erhvervslejelovens §55, at man, medmindre andet er aftalt som udgangspunkt har ret til at afstå sit lejemål til en anden lejer inden for samme branche. Afståelse forstået sådan, at en ny lejer kan erstatte den oprindelige lejer og overtage den oprindelige lejekontrakt på uændrede vilkår.

Som udlejer kan man modsætte sig denne afståelsesret, såfremt man har vægtige grunde herfor. Vægtige grunde kan skyldes den indtrædende lejers økonomiske situation og manglende branchekendskab.

I en nyere sag fra Østre Landsret tages der stilling til, hvilke krav der fra udlejers side kan stilles til lejer, når der i en lejekontrakt er anført, at ”Lejemålet overtages med afståelsesret”. Afgørelsen vedrørte et bageri, hvor den indtrædende lejer var et nystiftet anpartsselskab med en registreret kapital på 50.000 kr.

Landsretten fandt, selvom der i lejekontrakten ikke var stillet specifikke krav til lejer, at udlejer kunne gøre indsigelse mod denne afståelsesret, idet udlejer var berettiget til at stille visse krav, og at den indtrædende lejer ikke opfyldte disse.

Landsretten lagde vægt på to forhold i afgørelsen om ret til afståelse. Første forhold i afgørelsen var, at udlejer har ret til at gøre indsigelse mod en afståelse, såfremt udlejer har vægtige grunde herfor. Derudover lagde Landsretten vægt på, at indtrædende lejers økonomiske forhold må tages med i betragtningen, set i lyset af de økonomiske forpligtelser i forbindelse med lejemålet.

Parterne i et lejeforhold kan frit aftale sig ud af afståelsesretten, og de forhold som der stilles til en eventuel indtrædende lejer.

Denne afgørelse belyser, at det fra udlejers side er essentielt ved kontraktindgåelse at tage stilling til afståelsesretten, og i givet fald stille nogle specifikke krav for indtrædende lejer, for eksempel med krav for egenkapital og soliditetsgrad.

Afskaffelse af iværksætterselskaber

Som det ser ud nu, bliver der snart sat en stopper for selskabsformen IVS. Men hvad betyder det for dig der allerede har oprettet et IVS? Det betyder, at du selv inden for 2 år efter lovens vedtagelse, skal omregistrere dit IVS til et anpartsselskab. Såfremt du ikke omregistrerer til et anpartsselskab, vil dit IVS blive tvangsopløst efter den 2-årige overgangsperiode.

For at sikre, at der fremover skabes gode rammevilkår for danske iværksættere, nedsættes minimums kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Alternativt ved apportindskud, hvor der anvendes andre aktiver end kontanter.

Du kan allerede omregistrere dit selskab nu, ved at få din revisor til at erklære, at kapitalen i selskabet er til stede. Desuden kapitalkravet skal du også tage stilling til nogle formelle ændringer, herunder ny selskabsform, selskabsbetegnelse og selskabets navn, således disse er i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven.

Har du i forbindelse med opstart af virksomhed, eller omdannelse af selskabsform brug for rådgivning, står vi hos Quistgaard Advokatfirma klar til at hjælpe dig.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA