DIN SIDSTE VILJE – OVER NETTET OG PÅ AFBETALING

08/10/2018

NOGET TYDER PÅ, AT DER ER RIGTIG MANGE DANSKERE, SOM VÆLGER AT FÅ LAVET ET TESTAMENTE OVER NETTET. MÅSKE FORDI DET ER NEMT, BILLIGT OG HURTIGT. MIT INDTRYK ER, AT MANGE TIDLIGERE HAR AFHOLDT SIG FRA AT FÅ LAVET ET TESTAMENTE, FORDI DE SKULLE HAVE FAT PÅ EN ADVOKAT, HVILKET VAR DYRT, BESVÆRLIGT OG KRÆVEDE, AT DE TOG STILLING TIL EN LANG RÆKKE SVÆRE TING. TING MAN IKKE ØNSKER AT BESKÆFTIGE SIG MED, MEDMINDRE AT MAN ER VED AT STILLE TRÆSKOENE.

Et stigende antal danskere vælger at benytte sig af muligheden for at udarbejde et online testamente. Er der nogle faldgruber, hvad er egentlig forskellen på et testamente udarbejdet hos en advokat og på nettet, og har alle brug for et testamente? Vi advokater har nok sovet lidt i timen i forhold til en lang række af de ydelser, som vi tilbyder, herunder ikke mindst testamenter, der i den grad er et marked i opbrud eller med et moderne udtryk i “disruption”.

Tidligere blev et testamente udarbejdet af advokater og som oftest på baggrund af et fysisk møde. Nu kan du udarbejde dit eget testamente på nettet, når det passer dig, skrive det ud på din printer og gå ned til notaren og få det notariseret. Tendensen afspejler vores ønske om at handle varer på nettet, og hvorfor så ikke også købe sine juridiske ydelser på nettet. Teknologien er ikke banebrydende, men det er nemt og overskuelig og appellerer i vid omgang til en del af befolkningen, som ikke lige har taget sig sammen til at få udarbejdet et testamente.

Du sidder nok nu og venter på, at jeg som advokat begynder at fraråde dig på det kraftigste at tage kontakt til et af de mange firmaer, der er dukket op, som tilbyder testamenter til et ofte meget konkurrencedygtige priser – og ja i visse tilfælde helt gratis. At det er noget makværk og det eneste, der dur, er et testamente udarbejdet af en advokat. Men, nej, det gør jeg faktisk ikke. Et testamente købt på nettet kan være en fin løsning for mange. En afgørende forudsætning er dog, at der stilles de rigtige spørgsmål, og du samtidig også er bevist om, hvad du får for dine penge, og hvilket rettigheder du har efterfølgende.

HVORNÅR KAN DU SOM FORBRUGER SÅ VIDE, OM DU FÅR DE RIGTIGE SPØRGSMÅL – JA, DET KAN DU IKKE – SÅ DET HANDLER I SIDSTE ENDE OM TILLID. PROBLEMET MED TESTAMENTER, HVOR DER IKKE GIVES DEN NØDVENDIGE RÅDGIVNING, ER, AT DET SOM FORBRUGER ER UMULIGT AT VIDE, OM MAN FÅR DET, SOM MAN BETALER FOR. ET TESTAMENTE, DER HAR UHELDIGE KONSEKVENSER, VISER SIG AT VÆRE UNØDVENDIGT ELLER DECIDERET FORKERT, FINDER VI SOM OFTEST FØRST UD AF, NÅR DU ER GÅET BORT. DET ER FØRST HER, AT TESTAMENTET OG INDHOLDET SKAL GENNEMFØRES. HVIS DU BRUGER EN ADVOKAT, SÅ ER HAN/HUN FORPLIGTET TIL AT GØRE DIG OPMÆRKSOM PÅ ALT, HVAD DER ER RELEVANT FOR DIG AT VIDE I FORHOLD TIL KONSEKVENSERNE AF ET TESTAMENTE. ADVOKATEN SKAL KUNNE DOKUMENTERE, AT HAN HAR GIVET EN KORREKT OG FYLDESTGØRENDE RÅDGIVNING. DET ER EN KÆMPE FORDEL FOR DIG SOM FORBRUGER.

Advokaten er i henhold til de advokat-etiske regler forpligtet til at stille alle de spørgsmål, som du som forbruger ikke selv har tænkt på. Denne retsstilling har du eller dine efterladte kun, hvis det er en advokat, der gennemgår testamentet. Dine (eller de efterladtes) muligheder for at klage over et testamente, der er fejlbehæftet, er derfor relativt begrænset, hvis der ikke har været en advokat indblandet. Hvis du køber dit testamente over nettet i et firma, som ikke har en advokat ansat, så kan du kun klage til forbrugerklagenævnet. Det skal du være opmærksom på. Hvis du selv udarbejder dit testamente og printer ud fra nettet, ja så sparer du nogle penge, men du står også selv på mål for, at det er rigtigt, det, du laver. Jeg kan ikke anbefale, at man selv udarbejder sit eget testamente. Ved et hurtig opslag på nettet synes der ikke at være forskel i prisen, alt afhængig af, om testamentet bliver gennemgået af en advokat eller ej. Hvis du ikke er i stand til at betale kontant for udarbejdelse af dit testamente, så bør du kraftigt overveje, om du har behov for at få udarbejdet et testamente.

Et testamente giver groft sagt kun mening for dig, som har noget på kistebunden, medmindre at det er børnetestamente, eller du har udsigt til at komme til penge på et senere tidspunkt, for eksempel arv. Hvis du er gift og jeres samlede formue er under 760.000 kr. (2018), så overtager ægtefællen det hele – uanset at der er udarbejdet et testamente, og om der er særbørn fra et tidligere forhold. Et testamente vil i den situation være spildt. Dette kaldes for et ægtefælleudlæg. Husk hvis der ikke er oprettet et testamente, så fordeles arven efter arvelovens regler.

Som advokat har jeg udarbejdet rigtig mange testamenter, men har også sagt nej til mange – eller i hvert fald gjort dem opmærksom på, at jeg ikke umiddelbart mener, at de har et behov. Behovet kan oftest afklares med et simpelt spørgsmål – hvordan vil du gerne have, at arven skal fordeles efter dig eller for eksempel din mand eller hustru. Hvis svaret stemmer overens med den fordeling, der vil ske i henhold til arvelovens regler, ja så er det jo unødvendigt at bruge penge på et testamente. Med den relativt aggressive markedsføring, som jeg oplever fra visse firmaer, der tilbyder testamenter over nettet, så er det vigtigt at holde fast i, at ikke alle har brug for et testamente, og at testamentet alene giver mening, hvis der følger rådgivning med.

I et forsøg på at få flere kunder i butikken har jeg set, at visse firmaer nu annoncerer med et testamente for 2000 kroner inkl. moms, og hvor du har mulighed for at afdrage beløbet over to år. Fair nok, hvis du vil købe dit testamente på afbetaling, men hvis du gør det, fordi du ikke har pengene, så vil jeg kraftigt bede dig overveje om du så reelt har brug for et testamente. Husk, at fordeling af dine pensionsmidler og livforsikring ikke sker i testamente, men kan ske ved, at du blot retter henvendelse til dit pensionsselskab og udfylder et skema, hvor du skriver, hvem der skal have hvad efter din død.

KAN DU SVARE JA TIL ET AF NEDENSTÅENDE PUNKTER OG HAR DU MIDLER UD OVER DIN PENSION, SÅ GIVER DET EFTER MIN OPFATTELSE MENING AT FÅ UDARBEJDET ET TESTAMENTE:

1: Du er ikke gift, men ønsker at sikre din samlever/kæreste/ven.

2: Du har børn fra tidligere forhold, som du ønsker at testamentere forskelligt til.

3: Du ønsker, at den arv, som du efterlader dig, skal være arvingernes særeje, sådan at arven ikke skal deles med arvingens ægtefælle i tilfælde af skilsmisse eller død.

4: Du er enebarn, ugift og barnløs og vil undgå, at arven tilfalder statskassen.

5: Du ønsker at testamentere en del af din arv til svigerbørn, en fraskilt ægtefælle, fætre, kusiner eller andre.

6: Du ønsker, at bestemte personer eller foreninger skal arve et beløb.

7: Du ønsker, at boet efter dig skal behandles af en bestemt person, for eksempel en advokat.

8: Du ønsker at begrænse dine børns tvangsarv til 1.260.000 kr. (2018).

9: Du ønsker en anden fordeling end den, der følger af arveloven.

Skrevet af Anders Quistgaard

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) d. 7. oktober 2018

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *