Gode råd til dig, der overvejer at købe en ødegård i Sverige

Noget tyder på, at interessen for at købe fritidshuse i Sverige er støt stigende, og corona har ikke ligefrem lagt en dæmper på dette.

Ifølge statistik fra det Svenske ejendomsregister er det mest almindeligt, at danskerne ejer sommerhuse i Småland, efterfulgt af Skåne og Halland. Det anslås i dag, at et godt stykke over 10.000 fritidshuse i Sverige er ejet af danskere.

På grund af indrejseforbud i Sverige er disse danskere på nuværende tidspunkt afskåret fra at benytte sig af deres boliger, men når verden (og Sverige) forhåbentligt snart åbner op igen, da sidder du måske derude og overvejer at gå videre med din drøm om at købe en ødegård i Sverige?

Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvordan er det nu at købe ejendom i Sverige, det er vel det samme som i Danmark eller hvordan?

Nej, ikke helt, men langt hen ad vejen jo.

Der er eksempler på, at danskere, der handler med hinanden, vælger at benytte danske regler, men ellers er det svenske regler, der finder anvendelse.

Som i Danmark er et salg som oftest baseret på, at køber skal betale købesummen kontant og herefter selv må finde ud af, hvordan købesummen skal finansieres, altså skal der optages lån i ejendommen.

Det er p.t. ikke muligt at optage dansk realkreditbelåning i en svensk ejendom, men tag fat på din bank, da den måske kan tilbyde dig en anden løsning, som økonomisk set giver det samme resultat.

Købsaftalen og de øvrige dokumenter er noget mere enkle og kortfattede, end vi kender det i Danmark, og dette hænger sammen med, at de svenske regler er meget omfattende og derfor ”griber” mange at de spørgsmål/problemstillinger, der kan opstå i en handel.

I Danmark bærer sælger det store ansvar i handlen og er forpligtet til at oplyse om en lang række forhold vedr. ejendommen – køber kan være mere tilbagetrukket. Det modsatte gælder faktisk i Sverige, hvor køber langt mere aktivt er forpligtet til at undersøge, hvad det er, han/hun køber.

Som køber af en svensk ødegård skal du altså være lidt mere opmærksom. Derfor er det vigtigt at få gennemgået ejendommen af en byggesagkyndig, inden der handles – det kan være svært at komme efterfølgende og påpege mangler, også selvom du som køber ikke var klar over, at der var noget galt.

Er huset på en lejet grund, og hvordan med brændeovn/skorsten, vandforsyning og kloakering? Ja, der er mange ting, der skal undersøges.

Ud over at der skal indgås en købekontrakt med vilkår om pris, overtagelsesdag, og hvad der følger med i handlen, så skal der også tinglyses et skøde – præcis som i Danmark.

Som oftest udarbejdes papirerne af en ejendomsmægler, det er dog ikke et krav, men for at sikre at alt går rigtig til, så anbefales det, at der benyttes en autoriseret ejendomsmægler.

Det vil oftest være sælger, der betaler regningen til mægler, men vær opmærksom på, at udgifterne til tinglysning af skøde vil blive opkrævet hos dig som køber.

Hvad koster det? På samme måde som i Danmark er der omkostninger til selve købet af ejendommen, men også efterfølgende ud over de sædvanlige driftsomkostninger, såsom el, vand og varme, forsikring mv.

Tinglysningsafgiften udgør 1,5 procent af købesummen og en ekspeditionsafgift på 825 svenske kroner. Udgangspunktet er, at du som køber betaler afgifterne fuldt ud.

Der skal betales svensk ejendomsskat på 0,75 procent af den offentlige ejendomsværdi (maksimum 7812 svenske kroner, 2019) pr. år, eller 1 procent af ejendomsværdien – det afhænger af ejendomstypen.

Derudover skal der også betales dansk ejendomsværdiskat. Den svenske skat kan dog fratrækkes den danske, sådan at du altså ikke skal betales dobbelt.

Et par gode råd med på vejen:

1. Få en svensk ejendomsmægler til at klare papirarbejdet, sådan sikres det, at processen foregår korrekt.

2. Få gennemgået ejendommen af en byggesagkyndig, sådan at du bliver gjort opmærksom på evt. mangler ved huset – det kan være vanskeligt som køber at påpege efterfølgende fejl.

3. Tal med din bank inden om alternative finansieringsmuligheder.

4. Køb noget, der er salgsbart, hvis du ikke er handyman.

5 . Vær særlig opmærksom på skorsten, brændeovn/ildsted, vandforsyning og kloakering – og kontakt kommunen for at finde ud af, om alt er, som det skal være.

Har du brug for yderligere inspiration eller råd og vejledning?

Flere steder på nettet tilbyder råd og vejledning til dig, der overvejer køb af ødegård eller blot et fritidshus i Sverige. Rigtig mange anbefaler siden www.torpare.dk – foreningen for danskere med fritidshuse i Sverige. Jeg fandt selv deres hjemmeside yderst nyttig i forbindelse med min research til denne klumme. De tilbyder også konkret rådgivning i forbindelse med køb af ødegård.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) 14. februar 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *