Husk, at du kan få penge tilbage fra dit forsikringsselskab

Det er meget normalt at skifte bolig én eller flere gange. Huset skal være større, mindre, eller arbejdet kræver det – ja, der kan være mange årsager.

Som boligadvokat oplever jeg ofte, at folk ikke er opmærksomme på, at der kan være mulighed for at få lidt penge retur fra deres forsikringsselskab – hvis man har haft en ejerskifteforsikring – der vel og mærke ikke er udløbet, når boligen sælges.

Det er meget normalt at få lidt penge retur fra din husforsikring i forbindelse med, at huset sælges – det, vi også kalder ristorno, men det er min erfaring, at mange lidt ”glemmer” ejerskifteforsikringen.

En ejerskifteforsikring tegnes for enten 5 eller 10 år, og hele præmien betales med det samme – i modsætning til en husforsikring, der betales for et år ad gangen.

Når du sælger din bolig, og der stadigvæk er dækning på din ejerskifteforsikring, så burde det jo være sådan, at forsikringsselskabet automatisk sendte penge retur – altså, uden at du behøvede at gøre noget. Sådan er det bare desværre ikke – hvis ikke du selv henvender dig, ja, så sker der ikke noget.

Når boligen er solgt, skal du derfor kontakte det forsikringsselskab, hvor du har tegnet din ejerskifteforsikring, og bede det om at refundere. De fleste forsikringsselskaber kræver, at du fremsender dokumentation i form af købsaftalen eller tinglyst skøde, og at du henvender dig senest seks måneder efter salget.

Hvor meget, du kan få tilbagebetalt, afhænger af, hvilken forsikring du har købt, og hvilket forsikringsselskab du har købt den ved.

Hvis du har valgt en femårig basisejerskifteforsikring, så har du her eksempler i tabel 1 på, hvor stor en procentdel du kan forvente at få tilbagebetalt af dit forsikringsselskab, såfremt du sælger din ejendom inden for fem år.

Hvis du for eksempel vælger en basisejerskifteforsikring til 10.000 kroner ved Dansk Ejerskifteforsikring, og du efter tre år sælger din ejendom, kan du forvente at få tilbagebetalt 1500 kroner fra forsikringsselskabet.

Hvis du har valgt en 10-årig udvidet ejerskifteforsikring, ser det sådan her ud i tabel 2:

Hvis du for eksempel vælger en udvidet ejerskifteforsikring ved Gjensidige Forsikring 35.000 kroner, og du sælger din ejendom efter seks år, kan du forvente at få tilbagebetalt 2100 kroner fra dit forsikringsselskab.

Det er åbenlyst, at hvis du flytter meget kort tid, efter at du har købt huset, så er der virkelig mange penge, som du kan være berettiget til at få retur.

Du skal være opmærksom på, at forsikringsselskaber løbende ændrer i deres forsikringsbetingelser, så det er vigtigt, at du tager udgangspunkt i de betingelser, som var gældende på det tidspunkt, hvor du tegnede forsikring, og ikke hvordan betingelserne er i dag.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) 29. august 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *