Nu skal brændeovne fra før 2003 skrottes eller udskiftes ved ejerskifte

Fra 1. april i år er det ikke længere tilladt at beholde ældre brændeovne produceret før 2003, når der sker ejerskifte på en bolig.

Denne lovændring i miljøbeskyttelsesloven sker som led i den grønne omstilling med et ønske om, at lovændringen skal være medvirkende til forbedret luftkvalitet og et ønske om at mindske partikelforureningen i Danmark.

Hvis du køber en bolig efter 1. april 2021, hvor der er en brændeovn, der er produceret før 1. januar 2003, skal du som køber selv skrotte eller erstatte brændeovnen med en ny. Ifølge forarbejderne til lovforslaget (der er alle de indledende knæbøjninger til et lovforslag) fremgår det, at der fra 1. april 2021 over for tinglysningsretten i forbindelse med ejerskiftet skal oplyses, hvorvidt der er en brændeovn i boligen.

Ifølge lovændringen skal brændeovne produceret før 2003 senest 12 måneder efter, ejerskiftet er blevet tinglyst, være skrottet eller erstattet af en ny. Køber du derimod en bolig, hvori der er en brændeovn, der er produceret efter 1. januar 2003, vil der fra tinglysningsrettens side blive stillet krav om dokumentation for brændeovnens opførselsår, medmindre der foreligger en prøvningsattest eller svanemærke-dokumentation på brændeovnen.

Hvis der ikke foreligger en kvittering, fra dengang brændeovnen blev købt, stilles der krav om, at dokumentationen skal indeholde en alderserklæring, der er udfyldt og underskrevet af en skorstensfejer eller en anden fagmand. Glemmer du at få indsendt tilstrækkelig dokumentation herfor til tinglysningsretten, kan du risikere at blive mødt med både ugentlige og månedlige tvangsbøder.

Udgifterne til skrot eller udskiftning af brændeovn påhviler alene køberen af ejendommen – af den årsag, at man som sælger ikke vil kunne have mulighed for at dokumentere, hvorvidt den gamle brændeovn er blevet skrottet eller skiftet ud med en ny.

Har du en bolig i kikkerten, hvor der er placeret en ældre brændeovn, er det et oplagt forhold at forhandle boligen på, da det er en udgift, som du som køber skal afholde efter overtagelsen.

Det er dog ikke ved alle typer af ejerskifte, at brændeovne produceret før 2003 skal skrottes. Som køber kan man få lov til at beholde ældre brændeovne i forbindelse med skilsmisse, ved hensidden i uskiftet bo og ved køb af en bolig som juridisk person, for eksempel som anpartsselskab eller aktieselskab.

Derudover forventes det, at visse typer af brændeovne ikke skrottes ved ejerskifte, herunder masseovne, kakkelovne, antikke brændeovne produceret før 1920 og brændekomfurer. Derudover forventes det, at brændeovne i fredede bygninger, brændeovne i kolonihavehuse og andelsboliger også fritages for de nye regler.

I skrivende stund afventer vi et nærmere regelsæt fra miljøministerens side. Jeg vender retur til emnet, når der foreligger en endelig afklaring.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) 17. januar 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *