RETSSAGER

Vi har stor erfaring med retssager, men også inkassoinddrivelse – tag os på ordet og ring til os

 

Vi har stor erfaring med retssager

Vi har solid erfaring med procedure og retssager på alle niveauer og kan varetage din sag helt til Højesteret, hvis der skulle blive brug for det.

Vi bistår i alle faser af retssagen og gør meget ud af at afstemme forventninger inden at vi går i gang. Det handler om at få estimeret best og worst case.

Retssager kan være nødvendige, hvis der ikke mulighed for at finde en acceptabel løsning. Vi gør dog meget ud af synliggøre alternativer, sådan at du er bedst muligt klædt på til at vurdere hvad der vil være det bedste for din virksomhed.

Inkasso

Vi tror på at hurtig og  effektiv opfølgning minimerer risikoen for tab – vi arbejder derfor hurtigt, effektive og målrettet i vores behandling af alle inkassosager. Al erfaring viser, at jo hurtigere vi går i gang med at inddrage, desto større muligheder er der for at få gælden inddrevet.

Der anvendes forskellige metoder, alt efter hvilken debitor og type sag vi behandler. Vi anvender:

Skriftlige henvendelser

Telefoniske henvendelser

Vurdering af debitors betalingsevne og eventuelle ejerskab til aktiver via søgning i offentlige registrer

Erhvervelse af frivilligt forlig/skylderklæring

Registrering af debitor i RKI

Administration af betalingsaftaler

Der er konstant opmærksomhed på ændringer hos debitor, og der reageres straks, hvis det vurderes, at betalingsevnen er forbedret.

Vi prioriterer gennem hele processen at opretholde en god dialog med debitor, og derfor gør vi meget ud af, at vores medarbejdere, udover at være inkassofaglig kompetente, også har flair for telefonisk kontakt til debitor. Dette gør, at vi ofte får debitor til at indgå og overholde en betalingsaftale.

Vores honorering er som udgangspunkt baseret på de omkostninger vi kan pålægge skyldner – altså at vores honorar i tilfældet af at vi inddriver fordringer er uden omkostninger for dig – du vil således modtage det fulde skyldige beløb med renter.

Lykkedes det ikke at inddrive fordringen, vil vi altid tage en snak med dig og med en vurdering af, hvorvidt sagen bør overgives til retlig inkasso.