SELSKABSRET

Nedenfor kan du læse nærmere om hvilke selskabsretlige forhold vi kan hjælpe dig med

 

Køb og salg af virksomhed

Det kan være vanskeligt at overskue de mange faser, som dukker i forhold til køb eller salg af en virksomhed.

Alt kan virke uoverskueligt (særligt hvis det er første gang du prøver det) og det er ofte afgørende at have en god rådgiver med hele vejen.  Vi rådgiver om alle de juridiske- og praktiske forhold, der knytter sig til overdragelse af din virksomhed.

En virksomhedsoverdragelse kan ende skævt, hvis den ikke gribes professionelt an. Der er flere forhold, du bør være opmærksom på.

Er alle relevante oplysninger fremskaffet?

Har du overblik over de skattemæssige forhold og konsekvenser ved overdragelsen?

Gennemføres overdragelsen i på den mest hensigtsmæssige måde?

Overdragelse af kapitalandele (Aktier/anparter) samt overdragelse af driftsaktiviteter (aktiver/passiver)

Indeholder overdragelsesaftalen de nødvendige garantier, både, hvis du er køber og hvis du er sælger?

Er der behov for at fastsætte restriktioner for sælger og køber og i givet fald hvilke?

Vi har i medvirket til overdragelse af flere virksomheder inden for mange forskellige brancher. Vi har derfor en solid erfaring på området, hvilket sikrer dig tryghed for, at du modtager solid rådgivning – skræddersyet til netop din situation.

Ved at arbejde med processtyring sikrer vi at du undervejs i processen hele tiden ved hvor langt vi er og hvornår vi er i mål – det er dels et afgørende arbejdsværktøj for os selv, men er også medvirkende til , at du kan slappe helt af med os som rådgivere.

Det er vores erfaring, at en virksomhedsoverdragelse har størst chance for at blive en succes, hvis den gennemføres i tæt samarbejde mellem virksomheden, dens ledelse og ejere samt de hertil knyttede rådgivere, herunder særligt advokat og revisor.

Med os som rådgivere kan vi hjælpe dig med at få overblik over de mange faser i en typisk ejerskifteproces, så du står stærkere til at klare udfordringerne – enten som ny ejer eller som sælger.

Stiftelse og omstrukturering

Vil vil rigtig gerne hjælpe dig i gang med din nye virksomhed. Det gælder også, hvis du allerede har en virksomhed, men ønsker rådgivning til hvordan du kan foretage omstruktureringer bedst muligt.

Vi er i stand til at hjælpe dig med flere former for selskabsstiftelse og rådgivning vedrørende ændring af nuværende selskabskonstruktioner, herunder bl.a.:

Stiftelse af anpartsselskab (ApS)

Stiftelse af aktieselskab (A/S)

Stiftelse af holdingselskab

Spaltning af selskab

Fusion

Likvidation

Skattefri anparts/aktieombytning

Skattefri virksomhedsomdannelse

Kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse

Ejeraftaler

En ejeraftale skal sikre ro, stabilitet og forudsigelighed blandt ejerne af et selskab.

I nogle tilfælde er det desværre først når problemet er opstået eller når man bliver uvenner, at der tænkes på, at det burde have været aftalt eller skrevet ned. På dette tidspunkt er det mange gange for sent. Derfor er det vigtigt, at ejerne indgår en “ejeraftale” når samarbejdet starter.

En ejeraftale skal sikre dig og dine medejere ro, stabiliet og forudsigelighed om driften af jeres  virksomhed. Der er mange forskellige dagligdags situationer og beslutninger, hvor mennesker ikke kan være enige om alting, uanset hvor godt man kender hinanden eller hvor godt det går. Ejeraftalen og forløbet med indgåelsen af ejeraftalen skal sikre jer et godt fundament.

Hvad indeholder en ejeraftale?

En ejeraftale regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af selskabet.

Ejeraftalen skal indeholde resultatet af de forudsætninger ejerne har afstemt med hinanden, herunder f.eks.

Anparts- og/eller aktionærfordeling.

Stillingtagen til fremtidig finansiering.

Hvem skal bestemme og lede selskabet – f.eks. hvem udpeger bestyrelse og direktion – og er det et krav at ejerne indstiller sig selv til disse poster.

Stillingtagen til om en ejer skal arbejde i selskabet, herunder om ejeren selv kan opsige sin stilling og lave noget andet og/eller om en ejer kan opsiges af den/de andre ejere.

Hvad kan man kræve i udbytte

Skal ejerne være forhindret i at udøve konkurrerende virksomhed under ejerskabet

Skal man frit kunne udøve konkurrerende virksomhed efter et salg

Hvad gør man hvis en ejer bliver langtidssyg

Hvad skal der gælde hvis en ejer dør – skal den/de andre kunne eller være forpligtet købe af afdøde ud og i givet fald til hvilken pris?

Hvordan skal tvister og uenigheder løses? Ved retten eller ved voldgift

Derudover er der en række andre forhold som kan indgå i en sådan ejeraftale mellem parterne, hvor det kun er fantasien som sætter grænser.

Vi plejer at sige, at der ikke er nogen regulering i en ejeraftale der er rigtig eller forkert for der er næsten altid fordele og ulemper ved alt – men beslutningerne kan have vital betydning og det helt centrale er, at beslutningen er velovervejet.