STREET FOOD-MARKEDER – OMFATTET AF ERHVERVSLEJELOVEN?

Street food-markeder er efterhånden et velkendt og populært fænomen rundt omkring i landets storbyer. Den nye trend udfordrer dog de danske regler for erhvervsudlejning, og det står endnu uklart, hvorvidt lejerne af de mange madboder reelt nyder beskyttelse af erhvervslejeloven.

Erhvervslejeloven indeholder visse rettigheder og pligter for lejer og udlejer – rettigheder og pligter som parterne ikke blot kan aftale sig ud af.

Særligt i forbindelse med opsigelse vil det være gunstigt for lejer, at lejeforholdet er omfattet af erhvervslejeloven. Det er dog ikke alle lejeforhold der ubetinget nyder denne beskyttelse, og afgrænsningen af hvilke lejemål, der omfattes af loven, er ikke altid lige til.

Hvorvidt en lejer er beskyttet af erhvervslejeloven afhænger først og fremmest af, om lejemålet kan karakteriseres som ”hus eller husrum”. Den almindelige forståelse heraf er, at lejemålet skal være afgrænset af fysiske vægge. Som et typisk eksempel er en garage omfattet af erhvervslejeloven, mens en carport ikke er.

Afgrænsningen af ”hus og husrum” rejser en række særlige spørgsmål i forbindelse med udlejning af madboder. Alle der har besøgt ét eller flere street food-markeder ved, at boderne kan være indrettet vidt forskelligt fra marked til marked – på visse markeder består madboderne af containere, mens andre markeder er indrettet med mere bestandige vægge.

Det er med andre ord ikke givet, at madboder er omfattet af erhvervslejeloven – tilfældet falder tydeligt ned i en gråzone, som der hverken er taget stilling til i loven eller domspraksis.

Men der er håb forude. Boligretten i Århus er nemlig blevet forelagt at tage stilling til spørgsmålet i forbindelse med, at ejeren af Aarhus Central Food Market har opsagt sine eksterne lejere d. 1. oktober 2020. De opsagte lejere har rejst sag med påstand om, at de har andel i madmarkedets kundekreds og dermed også ret erstatning i forbindelse med opsigelsen.

Det helt centrale spørgsmål, som Boligretten først og fremmest skal tage stilling til, er, om lejeforholdene er omfattet af erhvervslejeloven. Er dette tilfældet, vil lejerne (under visse omstændigheder) være berettiget til erstatning i forbindelse med opsigelse efter erhvervslejelovens § 62 – i daglig tale omtalt erhvervsbeskyttelse.

Reglen giver lejere hvis forretning er afhængig af den fysiske placering ret til erstatning i forbindelse med opsigelse, såfremt lejemålets placering hænger uløseligt sammen med forretningens kundekreds.

Som nævnt er det dog helt afgørende, at lejemålet er omfattet af erhvervslejeloven. Indtil Boligretten dog har taget stilling til spørgsmålet er det altså endnu uvist, om madboder på street food-markeder nyder en sådan beskyttelse.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *